بحران دنیای صنعتی از نگاه اولیور کوالانگ
قهرمانان طبقه کارگر به روایت اولیور کوالانگ

اولیور کوالانگ مجله عکس نوریاتو

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اولیور کوالانگ متولد ۱۹۶۲ است و از سال ۱۹۹۲ نیز به عضویت آژانس عکس VU در آمده است. کوالانگ مدتها درباره موضوعاتی همچون بی خانمان ها، کولی ها، کودکانی که دچار اختلال روانی عکاسی می کرد. عکس های او بازتابی از جامعه ای است که در آن ظواهر سطحی منجر به از بین رفتن تعاملات انسانی می شود.

به گزارش مجله عکس نوریاتو، اولیور کوالانگ در این مجموعه پرتره، از کارگران می خواهد که به روبه رو نگاه کنند و با روش نوردهی دوگانه(double exposure) تصویرشان را بر روی کارخانه می اندازد. در حقیقت، این مجموعه تلاش می کند تا طبقه کارگر و پیوندهای دوسویه ای را به تصویر بکشد که سوژه ها را با ابزار کارشان مرتبط می سازد.

 

با توجه به وضعیت اقتصادی بحرانی، دنیای صنعتی به دنبال ایجاد تغییرات ساختاری خشونت آمیزی در منابع انسانی خود است: جابه جایی، تشدید سرعت کار و کاهش کار. اگرچه به نظر می رسد که این کارگران جزیی از کارخانه هستند اما آنها را همیشه در حالتی از شک و تردید از اخراج شدن یا جایگزین شدن با ماشین آلات یا افراد دیگر نگه می دارند.

 

در این مجموعه، ترکیب پرتره های سیاه و سفید، روایت تاریخ طبقه کارگر و عکس های رنگی، نمایانگر پایداری همیشگی مکان ها و شیوه ای است که کارگران با این محیط ها یکی شده اند.

 

 

مترجم: سعیده فراهانی

0
سبد خرید
Your cart is empty.