حضوری و آنلاین

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • 1 جلسه
 • 5 ساعت
850,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • روز جمعه
 • ساعت 13:30 تا 18:30
 • تاریخ شروع 11 شهریور 1401
 • گواهینامه گواهی شرکت در کارگاه
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
حضوری و آنلاین

ورکشاپ فلاش اکسترنال

 • 1 جلسه
 • 5 ساعت
588,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط داریوش محمدخانی

ورکشاپ فلاش اکسترنال

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10الی 15
 • تاریخ شروع 26 مرداد 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
حضوری و آنلاین

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین سونی

 • 2 جلسه
 • 6 ساعت
390,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین سونی

 • روز چهارشنبه و پنجشنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 16 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 2
 • ساعت کل دوره 6
حضوری و آنلاین

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین کانن

 • 2 جلسه
 • 6 ساعت
390,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین کانن

 • روز چهارشنبه و پنجشنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 09 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 2
 • ساعت کل دوره 6
حضوری

تور عکاسی معماری در مجموعه ایران مال

 • 1 جلسه
 • 3 ساعت
110,000160,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

تور عکاسی معماری در مجموعه ایران مال

 • روز جمعه
 • ساعت 14 تا 17
 • تاریخ شروع 04 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 3

توسط رضا پیروز

اسرار کسب درآمد از اینستاگرام

 • روز جمعه
 • ساعت 10 الی 12
 • تاریخ شروع 21 مرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 2
حضوری

آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

 • 12 جلسه
 • 48 ساعت
1,980,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

 • روز جمعه ها
 • ساعت 9 الی 13
 • تاریخ شروع 18 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 48
حضوری

آموزش عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته

 • 12 جلسه
 • 48 ساعت
1,980,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

آموزش عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 16 الی 20
 • تاریخ شروع 02 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد گواهی از وزارت فرهنگ و ارشاد
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 48
حضوری

دوره آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

 • 12 جلسه
 • 48 ساعت
1,980,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

دوره آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

 • روز شنبه
 • ساعت 16 الی 20
 • تاریخ شروع 23 مهر 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 48
حضوری و آنلاین

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • 1 جلسه
 • 5 ساعت
850,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • روز جمعه
 • ساعت 13:30 تا 18:30
 • تاریخ شروع 11 شهریور 1401
 • گواهینامه گواهی شرکت در کارگاه
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
حضوری و آنلاین

ورکشاپ فلاش اکسترنال

 • 1 جلسه
 • 5 ساعت
588,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط داریوش محمدخانی

ورکشاپ فلاش اکسترنال

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10الی 15
 • تاریخ شروع 26 مرداد 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
حضوری و آنلاین

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین سونی

 • 2 جلسه
 • 6 ساعت
390,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین سونی

 • روز چهارشنبه و پنجشنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 16 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 2
 • ساعت کل دوره 6
حضوری و آنلاین

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین کانن

 • 2 جلسه
 • 6 ساعت
390,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین کانن

 • روز چهارشنبه و پنجشنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 09 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 2
 • ساعت کل دوره 6
حضوری

تور عکاسی معماری در مجموعه ایران مال

 • 1 جلسه
 • 3 ساعت
110,000160,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

تور عکاسی معماری در مجموعه ایران مال

 • روز جمعه
 • ساعت 14 تا 17
 • تاریخ شروع 04 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 3
حضوری

آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

 • 12 جلسه
 • 48 ساعت
1,980,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

 • روز جمعه ها
 • ساعت 9 الی 13
 • تاریخ شروع 18 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 48
حضوری

آموزش عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته

 • 12 جلسه
 • 48 ساعت
1,980,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

آموزش عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 16 الی 20
 • تاریخ شروع 02 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد گواهی از وزارت فرهنگ و ارشاد
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 48
حضوری

دوره آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

 • 12 جلسه
 • 48 ساعت
1,980,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

دوره آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

 • روز شنبه
 • ساعت 16 الی 20
 • تاریخ شروع 23 مهر 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 48
حضوری و آنلاین

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین نیکون

 • 2 جلسه
 • 6 ساعت
390,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین نیکون

 • روز چهارشنبه و پنجشنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 23 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 2
 • ساعت کل دوره 6
حضوری

آموزش عکاسی تبلیغاتی

 • 6 جلسه
 • 18 ساعت
1,860,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط داریوش محمدخانی

آموزش عکاسی تبلیغاتی

 • روز پنج شنبه ها
 • ساعت 13:30 الی 16:30
 • تاریخ شروع 07 مهر 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 6
 • ساعت کل دوره 18
حضوری و آنلاین

ورکشاپ عکاسی از طلا و جواهرات

 • 1 جلسه
 • 4 ساعت
890,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط داریوش محمدخانی

ورکشاپ عکاسی از طلا و جواهرات

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 14 تا 18
 • تاریخ شروع 02 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4
حضوری و آنلاین

ورکشاپ عکاسی تبلیغاتی

 • 1 جلسه
 • 6 ساعت
1,450,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط محمد متری

ورکشاپ عکاسی تبلیغاتی

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 9صبح الی 15 ظهر
 • تاریخ شروع 03 شهریور 1401
 • گواهینامه گواهی شرکت در کارگاه
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 6
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی شاتر

 • 1 جلسه
18,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی ایزو

 • جلسه
18,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی وایت بالانس

 • جلسه
18,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی فوکوس

 • 1 جلسه
18,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی
فایل آموزشی

فایل آموزش ویدئویی شارپنس

 • 1 جلسه
 • 1 ساعت
18,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

فایل آموزش ویدئویی شارپنس

 • ساعت 1
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 1
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی عمق میدان

 • جلسه
18,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

فایل ویدئویی آموزش نورسنجی

 • 1 جلسه
 • 1 ساعت
18,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

فایل ویدئویی آموزش نورسنجی

 • ساعت 1
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 1
فایل آموزشی

فایل آموزش ویدئویی فاصله کانونی

 • جلسه
18,000 تومان افزودن به سبد خرید
حضوری

خلاقیت هنری کودک و نوجوان – حضوری

 • 8 جلسه
 • 8 ساعت
850,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سونیا گودرزی

خلاقیت هنری کودک و نوجوان – حضوری

 • روز هر سه شنبه
 • ساعت 16:30 الی 17:30
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8
حضوری

دوره تصویر سازی حضوری

 • 12 جلسه
 • 36 ساعت
920,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره تصویر سازی حضوری

 • روز سه شنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 36
حضوری

آموزش تصویرسازی بر روی چوب

 • 6 جلسه
 • 4 ساعت
680,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

آموزش تصویرسازی بر روی چوب

 • روز سه شنبه ها
 • ساعت 16 الی 16:45
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 6
 • ساعت کل دوره 4
حضوری

مربیگری خلاقيت هنرى كودكان

 • جلسه
2,000,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

مربیگری خلاقيت هنرى كودكان

 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
آنلاین

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره اول

 • 60 جلسه
890,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره اول

 • روز پنج شنبه
 • تاریخ شروع 03 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 60
 • ساعت کل دوره 60
آنلاین

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره دوم

 • 8 جلسه
800,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره دوم

 • روز پنجشنبه
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8
آنلاین

دوره آنلاین تصویر سازی-دوره دوم

 • 12 جلسه
780,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویر سازی-دوره دوم

 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 18
آنلاین

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره سوم

 • 6 جلسه
840,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره سوم

 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 6
 • ساعت کل دوره 6
حضوری

آموزش تصویرسازی کودک و نوجوان

 • 8 جلسه
 • 8 ساعت
650,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سونیا گودرزی

آموزش تصویرسازی کودک و نوجوان

 • روز سه شنبه
 • ساعت 14:30 الی 15:30
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8
حضوری و آنلاین

ورکشاپ فلاش اکسترنال

 • 1 جلسه
 • 5 ساعت
588,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط داریوش محمدخانی

ورکشاپ فلاش اکسترنال

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10الی 15
 • تاریخ شروع 26 مرداد 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
حضوری

دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره

 • 8 جلسه
 • 32 ساعت
1,980,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط داریوش محمدخانی

دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 9 الی 13
 • تاریخ شروع 21 مهر 1401
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 32
فایل آموزشی
فایل آموزشی

فایل آموزش ویدئویی نورپردازی-بخش اول

 • 5 جلسه
270,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

فایل آموزش ویدئویی نورپردازی-بخش سوم

 • 27 جلسه
1,062,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

فایل آموزش ویدئویی نورپردازی-بخش دوم

 • 28 جلسه
720,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی
حضوری و آنلاین

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • 1 جلسه
 • 5 ساعت
850,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • روز جمعه
 • ساعت 13:30 تا 18:30
 • تاریخ شروع 11 شهریور 1401
 • گواهینامه گواهی شرکت در کارگاه
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
حضوری

آموزش فتوشاپ مقدماتی

 • 7 جلسه
 • 21 ساعت
828,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط آزاده تقی وند

آموزش فتوشاپ مقدماتی

 • روز شنبه ها
 • ساعت ساعت 13 الی 16
 • تاریخ شروع 29 مرداد 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 7
 • ساعت کل دوره 21
حضوری و آنلاین

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • 1 جلسه
 • 4 ساعت
760,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط پریا خداوردی

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • روز شنبه
 • ساعت 10 الی 14
 • تاریخ شروع 05 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی فتوشاپ مقدماتی

 • 3 جلسه
178,200 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی دوره کامل لایت روم

 • 3 جلسه
585,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی دوره جامع پریمیر

 • 12 جلسه
1,176,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی
حضوری

تور عکاسی معماری در مجموعه ایران مال

 • 1 جلسه
 • 3 ساعت
110,000160,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

تور عکاسی معماری در مجموعه ایران مال

 • روز جمعه
 • ساعت 14 تا 17
 • تاریخ شروع 04 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 3
حضوری

تور عکاسی معماری در عمارت مسعودیه و نگارستان

 • 1 جلسه
 • 4 ساعت
150,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط افشین بختیار

تور عکاسی معماری در عمارت مسعودیه و نگارستان

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10 الی 14
 • تاریخ شروع 06 مهر 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4

تور عکاسی کاخ گلستان

 • 1 جلسه
 • 4 ساعت
185,000210,000 تومان

توسط افشین بختیار

تور عکاسی کاخ گلستان

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10 تا 14
 • تاریخ شروع 19 مرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4

توسط افشین بختیار

تور عکاسی محله عودلاجان

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 9:30 الی 13:30
 • تاریخ شروع 20 مرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4
حضوری

تور عکاسی آرامستان ممنوعه ارامنه

 • 1 جلسه
 • 4 ساعت
300,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط افشین بختیار

تور عکاسی آرامستان ممنوعه ارامنه

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10 صبح تا 14 ظهر
 • تاریخ شروع 26 مرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4
حضوری

توسط سعید فدائیان

تور عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی پرتره محیطی در بازار تهران

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 14:30 تا 17:30
 • تاریخ شروع 27 مرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 3

توسط رضا پیروز

اسرار کسب درآمد از اینستاگرام

 • روز جمعه
 • ساعت 10 الی 12
 • تاریخ شروع 21 مرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 2
حضوری

آموزش کسب و کار و فروش و بازاریابی

 • 1 جلسه
 • 3 ساعت
رایگان افزودن به سبد خرید

توسط محمد فروغی

آموزش کسب و کار و فروش و بازاریابی

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 12 تا 15
 • تاریخ شروع 04 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 3
ظرفیت تکمیل شده
حضوری و آنلاین

توسط رضا دیده بان

ورکشاپ آموزشی NFT در دنیای هنر

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 10 تا 15
 • تاریخ شروع 30 تیر 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
فایل آموزشی

فایل آموزشی هدف گذاری برای عکاسان

 • جلسه
30,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

دوره آموزش افزایش راندمان و عملکرد

 • 3 جلسه
 • 1 ساعت
رایگان افزودن به سبد خرید

توسط سید بهمن فاطمی

دوره آموزش افزایش راندمان و عملکرد

 • ساعت 20 دقیقه
 • تعداد جلسه 3
 • ساعت کل دوره 1
فایل آموزشی

فایل آموزشی ویدئویی ونگوگ نباشیم

 • جلسه
6,000 تومان افزودن به سبد خرید
فایل آموزشی

دوره برنامه ریزی به روش جی تی دی

 • جلسه
12,000 تومان افزودن به سبد خرید
حضوری و آنلاین

ورکشاپ نخبگان عکاسی در اینستاگرام

 • 4 جلسه
 • 16 ساعت
900,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط رضا پیروز

ورکشاپ نخبگان عکاسی در اینستاگرام

 • روز جمعه ها
 • ساعت 9 صبح الی 13
 • تاریخ شروع 28 مرداد 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 4
 • ساعت کل دوره 16
حضوری و آنلاین

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • 1 جلسه
 • 5 ساعت
850,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

ورکشاپ آموزش لایتروم

 • روز جمعه
 • ساعت 13:30 تا 18:30
 • تاریخ شروع 11 شهریور 1401
 • گواهینامه گواهی شرکت در کارگاه
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
حضوری و آنلاین

ورکشاپ فلاش اکسترنال

 • 1 جلسه
 • 5 ساعت
588,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط داریوش محمدخانی

ورکشاپ فلاش اکسترنال

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10الی 15
 • تاریخ شروع 26 مرداد 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5
حضوری و آنلاین

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین سونی

 • 2 جلسه
 • 6 ساعت
390,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین سونی

 • روز چهارشنبه و پنجشنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 16 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 2
 • ساعت کل دوره 6
حضوری و آنلاین

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین کانن

 • 2 جلسه
 • 6 ساعت
390,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین کانن

 • روز چهارشنبه و پنجشنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 09 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 2
 • ساعت کل دوره 6

توسط رضا پیروز

اسرار کسب درآمد از اینستاگرام

 • روز جمعه
 • ساعت 10 الی 12
 • تاریخ شروع 21 مرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 2
حضوری و آنلاین

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین نیکون

 • 2 جلسه
 • 6 ساعت
390,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط مسعود افشانی

ورکشاپ تخصصی منوی دوربین نیکون

 • روز چهارشنبه و پنجشنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 23 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 2
 • ساعت کل دوره 6
حضوری

آموزش کسب و کار و فروش و بازاریابی

 • 1 جلسه
 • 3 ساعت
رایگان افزودن به سبد خرید

توسط محمد فروغی

آموزش کسب و کار و فروش و بازاریابی

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 12 تا 15
 • تاریخ شروع 04 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 3
حضوری و آنلاین

ورکشاپ عکاسی از طلا و جواهرات

 • 1 جلسه
 • 4 ساعت
890,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط داریوش محمدخانی

ورکشاپ عکاسی از طلا و جواهرات

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 14 تا 18
 • تاریخ شروع 02 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4
ظرفیت تکمیل شده
حضوری و آنلاین

توسط رضا دیده بان

ورکشاپ آموزشی NFT در دنیای هنر

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 10 تا 15
 • تاریخ شروع 30 تیر 1401
 • گواهینامه مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 5

آموزشگاه عکاسی | آموزشگاه نورنگار

آکادمی نورنگار، مجموعه آموزشی نورنگار است که دوره‌های آموزشی مختلفی را برای علاقه‌مندان به عکاسی، فیلمبرداری و زمینه‌های مرتبط برگزار می‌کند. آکادمی نورنگار در تلاش است با برگزاری انواع مختلف کلاس‌ها و دوره‌های حضوری، آنلاین و دانلودی امکان یادگیری مهارت‌های گوناگون را برای همه علاقه‌مندان فراهم سازد. بیش از 28 مدرس و استاد برتر در زمینه عکاسی، فیلمبرداری و زمینه‌های مرتبط در آکادمی نورنگار مشغول به ارائه دانش و اطلاعات به روز به هنرجویان هستند. بیش از 320 درس در آکادمی نورنگار ارائه و تکمیل شده است که مجموعه‌ای غنی و نوین از دانش و اطلاعات به روز دنیای عکاسی، فیلمبرداری و مهارت‌های مرتبط را تشکیل می‌دهد.

مجموعه نورنگار توسط جناب آقای محمد فروغی تاسیس شد و دیدگاه «پویایی در اجرای ایده‌ها برای متفاوت ماندن»، منجر به تولد «طرح ارائه آموزش» در کنار فروش شد. این طرح به اجرای تورهای عکاسی در داخل و خارج کشور، چاپ و انتشار بیش از 50 عنوان کتاب راهنمای کار با تجهیزات عکاسی، برگزاری سمینارهای آموزشی در سراسر کشور و بیش از 14 استان منجر شد و در نهایت، به تاسیس آکادمی نورنگار انجامید.

آکادمی نورنگار با هدف ارتقا سطح دانش علاقه‌مندان به عکاسی و هنرهای تجسمی، مجموعه‌ای استثنایی از اساتید برجسته را گردهم آورده است و در مدتی کوتاه، توانسته به خوبی در این زمینه بدرخشد. در آکادمی نورنگار، دوره‌های متنوعی بصورت حضوری، آنلاین، کارگاهی، خصوصی و تورهای عکاسی برگزار می‌شود که هنرجویان متناسب با شرایط موردنظر می‌توانند در این دوره‌ها شرکت نمایند. از مهم‌ترین مزایای دوره‌های آموزشی نورنگار، می‌توان به ارائه مدرک معتبر اشاره کرد که تسلط هنرجو بر اطلاعات ارائه شده در دوره‌ها را تایید می‌کند. دوره‌های آموزشی نورنگار در سطوح مختلف مقدماتی تا حرفه‌ای و دوره‌های صفر تا صد را در بر می‌گیرد تا نیاز همه هنرجویان با هر سطح دانش را پوشش دهد.