دوره تصویرسازی کودک و نوجوان

شروع دوره: ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ طول دوره : ۱۶ ساعت
روز و ساعت : چهارشنبه 11 الی 13
سونیا گودرزی
430,000 تومان 500,000
مشاهده و ثبت نام

دوره جامع عکاسی پیشرفته

شروع دوره: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ طول دوره : ۲۰ ساعت
روز و ساعت : سه شنبه 15 تا 18
افشین بختیار
1,150,000 تومان 1,350,000
مشاهده و ثبت نام

عکاسی پیشرفته

شروع دوره: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 9 تا 13
عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
790,000 تومان 855,000
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه و چهارشنبه 15 الی 18
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
660,000 تومان 740,000
مشاهده و ثبت نام

عکاسی پیشرفته

شروع دوره: خرداد ۱۴۰۰ طول دوره : ۴۰ ساعت
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
790,000 تومان 855,000
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 14 تا 17
عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
660,000 تومان 740,000
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: اردیبهشت ۱۴۰۰ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : پنجشنبه 10:00 تا 14:00
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
660,000 تومان 740,000
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۴ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
490,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی طبیعت

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۲۰ ساعت
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فتوژورنالیسم

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۲۰ ساعت
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی تئاتر

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۴۵ ساعت
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
1,790,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۱۰ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
1,250,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی ترکیب بندی در عکاسی

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۲۰ ساعت
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی هنرهای تجسمی

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۸ ساعت
روز و ساعت : شنبه 14:00 تا 15:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی معماری

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۸ ساعت
630,000 تومان
مشاهده و ثبت نام