دوره های نورپردازی

فیگور، نورپردازی و عکاسی پرتره
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰

پیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۶۶۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
نورپردازی صنعتی و تبلیغاتیپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۰۰

پیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۶۶۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...