دوره های نورپردازی

نورپردازی صنعتی و تبلیغاتیپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره
شروع دوره: ۱۳۹۸۰۲/۰۷
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰

پیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۶۶۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...