دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : پنجشنبه 10:00 تا 15:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
880,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

نورپردازی صنعتی و تبلیغاتی

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۱۰ ساعت
1,200,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : یکشنبه 10:00 تا 15:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
880,000 تومان
مشاهده و ثبت نام