دوره های ویرایش عکس

آموزش فتوشاپ پایه
شروع دوره: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰


آموزش فتوشاپ پایه آزاده تقی وند
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
آموزش فتوشاپ پایه
شروع دوره: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰


آموزش فتوشاپ پایه آزاده تقی وند
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...