آموزش خصوصی آنلاین منوی دوربین و اصول عکاسی

طول دوره : ۱۰ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش آنلاین خصوصی منوی دوربین

طول دوره : ۶ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام