دوره مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 11:00 تا 14:30
عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه11:00 تا 14:30
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین

طول دوره : ۶ساعت ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

نقد عکس

طول دوره : ۲۰ ساعت
روز و ساعت : یکشنبه 15:30 تا 18:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۴۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی طبیعت

طول دوره : ۲۰ ساعت
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

فتوژورنالیسم

طول دوره : ۲۰ ساعت
۵۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی تئاتر

طول دوره : ۴۵ ساعت
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی

طول دوره : ۱۰ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۹۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی ترکیب بندی در عکاسی

طول دوره : ۲۰ ساعت
۴۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی هنرهای تجسمی

طول دوره : ۸ ساعت
روز و ساعت : شنبه 14:00 تا 15:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی معماری

طول دوره : ۸ ساعت
۶۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : پنجشنبه 10:۰۰ تا 13:۰۰
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی پیشرفته

طول دوره : ۴۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 11:00 تا 16:00
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام