دوره های عکاسی

دوره جامع عکاسی به زبان ساده برای نوجوانان
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰


دوره عکاسی پایه علی نیک پور
980,000 تومان
790,000 تومان
جزئیات بیشتر ...
دوره جامع عکاسی به زبان ساده برای نوجوانان
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰


دوره عکاسی پایه علی نیک پور
980,000 تومان
790,000 تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰ و سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰


آموزش عکاسی پایه رز ارغوان آذر
۵۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰


نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
آموزش خصوصی منوی دوربین
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
۲۹۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰,چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰


دوره عکاسی پایه علی نیک پور
۵۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
نقد عکس
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰

پیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی و مبانی هنرهای تجسمی
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۴۳۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی طبیعتپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
فتوژورنالیسمپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۵۲۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰


عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی تئاترپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۶۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
مبانی ترکیب بندی در عکاسیپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۴۳۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
مبانی هنرهای تجسمی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰


آموزش عکاسی پایه رز ارغوان آذر
۴۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی معماریپیش نیاز این دوره : عکاسی مقدماتی
۶۳۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰


آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...