دوره جامع عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته

شروع دوره: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ طول دوره : ۴۰ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 17:00 تا 19:00 و سه شنبه 17:00 تا 19:00
افشین بختیار
860,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 11:00 تا 14:30
عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
640,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین

طول دوره : ۶ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
390,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

نقد عکس

طول دوره : ۲۰ ساعت
روز و ساعت : یکشنبه 15:30 تا 18:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی طبیعت

طول دوره : ۲۰ ساعت
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فتوژورنالیسم

طول دوره : ۲۰ ساعت
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی تئاتر

طول دوره : ۴۵ ساعت
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
1,790,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی

طول دوره : ۱۰ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
980,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی هنرهای تجسمی

طول دوره : ۸ ساعت
روز و ساعت : شنبه 14:00 تا 15:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی معماری

طول دوره : ۸ ساعت
630,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : پنجشنبه 11:۰۰ تا 14:۰۰
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
640,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی پیشرفته

طول دوره : ۴۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 11:00 تا 16:00
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
790,000 تومان
مشاهده و ثبت نام