عکاسی پیشرفته

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 15تا 18
عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
790,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : شنبه و چهارشنبه 15 تا 18
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
660,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی پیشرفته

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ طول دوره : ۴۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 11 تا 15
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
790,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی تبلیغاتی

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ طول دوره : ۱۸ ساعت
روز و ساعت : پنجشنبه 14 تا 17
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
820,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: جهت اطلاعات تماس بگیرید طول دوره : ۳۰ ساعت
آموزش عکاسی پایه رز ارغوان آذر
660,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی پیشرفته

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ طول دوره : ۴۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 10:00 تا 16:00
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
790,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره جامع عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ طول دوره : ۴۰ ساعت
روز و ساعت : دوشنبه 15 تا 18 و سه شنبه 15 تا 18
افشین بختیار
890,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : جمعه 11 تا 15
عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
660,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ طول دوره : ۳۰ ساعت
روز و ساعت : پنجشنبه 10:00 تا 14:00
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
660,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین

طول دوره : ۶ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
390,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

نقد عکس

طول دوره : ۲۰ ساعت
روز و ساعت : یکشنبه 15:30 تا 18:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی طبیعت

طول دوره : ۲۰ ساعت
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فتوژورنالیسم

طول دوره : ۲۰ ساعت
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی تئاتر

طول دوره : ۴۵ ساعت
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
1,790,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی

طول دوره : ۱۰ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
980,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی هنرهای تجسمی

طول دوره : ۸ ساعت
روز و ساعت : شنبه 14:00 تا 15:00
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
500,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی معماری

طول دوره : ۸ ساعت
630,000 تومان
مشاهده و ثبت نام