دوره مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ طول دوره : ۳۰ ساعت
عکاسی مقدماتی سعید فدائیان
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره عکاسی جامع کاربردی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ طول دوره : ۷۲ ساعت
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
2,990,000 2,690,000 تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ طول دوره : ۳۶ ساعت
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی و منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ طول دوره : ۳۰ ساعت
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین

طول دوره : ۶ساعت ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی منوی دوربین

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ طول دوره : ۳۰ ساعت
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

نقد عکس

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ طول دوره : ۲۰ ساعت
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۴۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی طبیعت

طول دوره : ۲۰ ساعت
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

فتوژورنالیسم

طول دوره : ۲۰ ساعت
۵۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی تئاتر

طول دوره : ۴۵ ساعت
عکاسی پایه تا پیشرفته امید محمد نژاد
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی

طول دوره : ۱۰ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۹۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی ترکیب بندی در عکاسی

طول دوره : ۲۰ ساعت
۴۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

مبانی هنرهای تجسمی

طول دوره : ۸ ساعت
نورپردازی پرتره داریوش محمدخانی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی معماری

طول دوره : ۸ ساعت
۶۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی مقدماتی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ طول دوره : ۳۰ ساعت
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

عکاسی پیشرفته

طول دوره : ۴۰ ساعت
دوره عکاسی پایه علی نیک پور
۷۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام