ورکشاپ عکاسی تبلیغاتی تخصصی خوراکی و مواد غذایی

شروع دوره: ۱۶و ۱۷ آبان ماه طول دوره : ۱۰ ساعت
روز و ساعت : پنجشنبه 10:30 تا 16:30 و جمعه 10:30 تا 14:30
۱,۱۷۴,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

ورکشاپ عکاسی پرتره با رویکرد فاین آرت

شروع دوره: ۹ و ۱۰ آبان ماه طول دوره : ۸ ساعت
روز و ساعت : پنجشنبه 10 تا 14 و جمعه 10 تا 14
سیاوش حسین زاده
۸۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

ورکشاپ عکاسی مادلینگ

شروع دوره: ۲۲ و ۲۳ آبان ماه طول دوره : ۶ ساعت
روز و ساعت : چهارشنبه 10 تا 13 و پنجشنبه 10 تا 13
علی سلطانی مقدم
۷۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

ورکشاپ مبانی مادلینگ

شروع دوره: ۱۸ و ۱۹ آبان ماه طول دوره : ۶ ساعت
روز و ساعت : شنبه 16 تا 19 و یکشنبه 16 تا 19
علی سلطانی مقدم
۵۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

ورکشاپ منو دوربین نیکون

شروع دوره: ۶ و ۷ آذر ماه طول دوره : ۱۰ ساعت
روز و ساعت : چهارشنبه 10 تا 15 و پنجشنبه 10 تا 15
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

ورکشاپ منو دوربین کانن

شروع دوره: ۲۹ و ۳۰ آبان ماه طول دوره : ۱۰ ساعت
روز و ساعت : چهارشنبه 10 تا 15 و پنجشنبه 10 تا 15
آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام

ورکشاپ تصویر سازی

شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ طول دوره : ۶ ساعت
روز و ساعت : جمعه 11:00 تا 17:00
ستاره معتضدى
۳۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت نام