حضوری

مربیگری خلاقيت هنرى كودكان

 • جلسه
2,000,000 تومان افزودن به سبد خرید
آنلاین

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره اول

 • 60 جلسه
890,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره اول

در هنرهای تجسمی

 • روز پنج شنبه
 • تاریخ شروع 03 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 60
 • ساعت کل دوره 60
حضوری

آموزش تصویرسازی کودک و نوجوان

 • 8 جلسه
 • 8 ساعت
650,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سونیا گودرزی

آموزش تصویرسازی کودک و نوجوان

در هنرهای تجسمی

 • روز سه شنبه
 • ساعت 14:30 الی 15:30
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8
آنلاین

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره اول

 • 8 جلسه
 • 8 ساعت
700,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره اول

در هنرهای تجسمی

 • روز یکشنبه
 • ساعت 18 تا 19
 • تاریخ شروع 06 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8
آنلاین

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره سوم

 • 6 جلسه
840,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره سوم

در هنرهای تجسمی

 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 6
 • ساعت کل دوره 6
آنلاین

دوره آنلاین تصویر سازی-دوره دوم

 • 12 جلسه
780,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویر سازی-دوره دوم

در هنرهای تجسمی

 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 18
آنلاین

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره دوم

 • 8 جلسه
800,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره دوم

در هنرهای تجسمی

 • روز پنجشنبه
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8
حضوری

آموزش تصویرسازی بر روی چوب

 • 6 جلسه
 • 4 ساعت
680,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

آموزش تصویرسازی بر روی چوب

در هنرهای تجسمی

 • روز سه شنبه ها
 • ساعت 16 الی 16:45
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 6
 • ساعت کل دوره 4
حضوری

دوره تصویر سازی حضوری

 • 12 جلسه
 • 36 ساعت
920,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره تصویر سازی حضوری

در هنرهای تجسمی

 • روز سه شنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 36
حضوری

خلاقیت هنری کودک و نوجوان – حضوری

 • 8 جلسه
 • 8 ساعت
850,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سونیا گودرزی

خلاقیت هنری کودک و نوجوان – حضوری

در هنرهای تجسمی

 • روز هر سه شنبه
 • ساعت 16:30 الی 17:30
 • تاریخ شروع 01 شهریور 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8