حضوری

آموزش تصویرسازی بر روی چوب

 • 6 جلسه
 • 4 ساعت
680,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

آموزش تصویرسازی بر روی چوب

در آموزش هنرهای تجسمی

 • روز سه شنبه ها
 • ساعت 16 الی 16:45
 • تاریخ شروع 07 تیر 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 6
 • ساعت کل دوره 4
حضوری

دوره تصویر سازی حضوری

 • 12 جلسه
 • 36 ساعت
920,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

دوره تصویر سازی حضوری

در آموزش هنرهای تجسمی

 • روز سه شنبه
 • ساعت 11 تا 14
 • تاریخ شروع 07 تیر 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 36
حضوری

خلاقیت هنری کودک و نوجوان – حضوری

 • 8 جلسه
 • 8 ساعت
850,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سونیا گودرزی

خلاقیت هنری کودک و نوجوان – حضوری

در آموزش هنرهای تجسمی

 • روز هر سه شنبه
 • ساعت 14:30 تا 15:30
 • تاریخ شروع 07 تیر 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره اول

در آموزش هنرهای تجسمی

 • روز پنج شنبه
 • تاریخ شروع 02 تیر 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 60
 • ساعت کل دوره 60

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویر سازی-دوره دوم

در آموزش هنرهای تجسمی

 • تاریخ شروع 02 تیر 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 12
 • ساعت کل دوره 18

توسط ستاره معتضدی

دوره آنلاین تصویرسازی-دوره سوم

در آموزش هنرهای تجسمی

 • تاریخ شروع 02 تیر 1401
 • گواهینامه مدرک فرهنگ و وزارت ارشاد
 • تعداد جلسه 6
 • ساعت کل دوره 6

توسط ستاره معتضدی

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره دوم

در آموزش هنرهای تجسمی

 • روز پنجشنبه
 • تاریخ شروع 02 تیر 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8
آنلاین

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره اول

 • 8 جلسه
 • 8 ساعت
700,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط ستاره معتضدی

خلاقیت هنری کودک و نوجوان آنلاین-دوره اول

در آموزش هنرهای تجسمی

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 11:30 تا 12:30
 • تاریخ شروع 09 تیر 1401
 • گواهینامه با تایید استاد
 • تعداد جلسه 8
 • ساعت کل دوره 8