آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۱۵

مدرس دوره

آموزش عکاسی مقدماتی
مسعود افشانی

شهریه دوره

قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۱ نفر

:: سرفصل دوره ::

آموزش گزینه های منوی دوربین و تحلیل آن ها

آموزش اصول اولیه عکاسی