آموزش خصوصی آنلاین منوی دوربین و اصول عکاسی

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۱۵ توضیحات: ساعت و روز کلاس هماهنگی بین استاد و هنرجو می باشد.

شهریه دوره

قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۱ نفر

:: سرفصل دوره ::

آموزش گزینه های منوی دوربین و تحلیل آن ها

آموزش اصول اولیه عکاسی