آموزش فتوشاپ پایه

زمان برگزاری

زمان شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ روز و ساعت: چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰ مدت (ساعت): ۳۰

مدرس دوره

آموزش فتوشاپ پایه
آزاده تقی وند

شهریه دوره

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۶ نفر