آموزش آنلاین خصوصی منوی دوربین

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۶ توضیحات: ساعت و روز کلاس هماهنگی بین استاد و هنرجو می باشد

شهریه دوره

قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: نفر