دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره

زمان برگزاری

زمان شروع: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ روز و ساعت: شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۰۰ مدت (ساعت): ۳۰

شهریه دوره

قیمت: ۶۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۵ نفر

:: سرفصل دوره ::

 

آشنایی با دایره روانشناسی ایساک و شخصیت شناسی
معرفی کادربندی در عکاسی پرتره
آشنایی با فیزیک نور و ابزار شناسی نورپردازی عمومی
انجام نورپردازی بر اساس شخصیت
آشنایی با امکانات یک آتلیه نورپردازی و بررسی بیزینس پلن آن
تک نور کاسه استاندارد و عملیات عکسبرداری آن شامل :
مثلث رامبراند ، مثلث مخالف ، ۳ نوع هایلایت ، نور هیچکاک ، نیم سایه و بک لایت
تک نور سافت باکس و عملیات عکسبرداری آن شامل :
نور از روبرو ، نور از پهلو ، نور از بالا، نور بهشتی ، کرشمه ، نور رویایی، نور از پایین ، ایجاد انعکاس
دو نوره های کاسه استاندارد و عملیات عکسبرداری آن شامل :
نور پروانه، نور از پشت، گفت و گو، های لایت و بک لایت ، بک لایت و رامبراندی ، های لایت و رامبراند ، نور از بالا و پایین
دو نورهای ترکیبی سافت باکس و چتری و عملیات عکسبرداری آن شامل :
نورهای متضاد، نور بهشتی و پرکننده، نور از بالا و پرکننده، رویایی و پرکننده، های لایت و دیفیوز ، نور پایین و پرکننده
دونورهای سافت باکس و عملیات عکسبرداری آن شامل :
اسنوت لایت ، نور متمرکز رامبراندی، نور متمرکز بر یکی از اعضا، هدلایت، بک لایت و استفاده از فیلترهای رنگی
سه نوره های ترکیبی و عملیات عکسبرداری آن شامل :
های لایت و بک لایت و باکس از روبرو ، های لایت و نور کناری و سافت باکس ، دو های لایت و باکس لایت ، مثلثهای نوری و ترکیبهای آن و نورهای ترکیبی
بررسی آثار بزرگان و یافتن جهت نورپردازی آنها
انجام نورپردازی بر اساس شخصیت
ارائه دیاگرام ویژه نورپردازی برای ارائه