عکاسی تئاتر

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۴۵ توضیحات: ساعت و روز برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

مدرس دوره

عکاسی پایه تا پیشرفته
امید محمد نژاد

شهریه دوره

قیمت: ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۷ نفر

:: سرفصل دوره ::

آشنایی با متن در تئاتر، سبک شناسی در نمایش، نقد و تحلیل تئاتر پیدا کردن عکس در صحنه تئاتر، شناخت اکت در بازیگر، شناخت نور زیبایی شناسی، ترکیب بندی و قاب بندی، شناخت رنگ و چگونگی استفاده از آن، نقد وتحلیل عکس، روایت عکاسگونه و قصه گویی تصویری عکاسی از تئاتر شامل صحنه و پشت صحنه
تولید و خلق عکس با محوریت تئاتر، ژوژمان

لازم به توضیح است به دلیل ماهیت تئاتر ساعت های کلاس این دوره شناور می باشد. و  بخش عمده ای از فعالیت های کلاسی به شکل کارگاهی و میدانی رقم می خورد

گالری گردی، دیدن تئاتر، بازدید از نمایشگاه های مرتبط با عکاسی و هنرهای تجسمی، دیدن فیلم در سینما و جلسات نقد و تحلیل در طول دوره اجتناب پذیر است.