مبانی هنرهای تجسمی

زمان برگزاری

زمان شروع: ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ روز و ساعت: شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ مدت (ساعت): ۸

مدرس دوره

آموزش عکاسی پایه
رز ارغوان آذر

شهریه دوره

قیمت: ۴۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۷ نفر

:: سرفصل دوره ::

 • هنرهای تجسمی و کاربردی در عکاسی
 • ضرورت خوانش تصویر در عکسبرداری های متفاوت و چگونگی خوانش عناصر تصویری
 • بعد و کادر در تصاویر و ارائه نمونه ها معرفی عناصر بصری در عکاسی نقطه
 • نقطه و خط عکاسی و ارتباط بصری
 • بعد سوم نقطه و خط در تصاویر ( پرسپکتیو، سایه روشن، عمق میدان) سه بعدی کاذب تخت و ارائه دو بعدی برای سه بعدی
 • بعد چهارم زمان و حرکت و ایجاد آن در تصاویر
 • بافت های مختلف و حس لامسه در عناصر بصری
 • عنصر رنگ ( رنگ های مکمل، رنگهای همسو، همنشینی رنگها  و خوانش رنگ )
 • تعادل، توازن، کران مندی و ناکران مندی در تصاویر و ایجاد سیستم سیستماتیک خوانش عناصر در تصاویر
 • ترکیب بندی های متفاوت( نامتعارف، کلاسیک، مدرن )
 • ژوژمان عملی و نظری