نورپردازی صنعتی و تبلیغاتی

زمان برگزاری

مدت (ساعت): ۱۰ توضیحات: ساعت و روز برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد

مدرس دوره

شهریه دوره

قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۵ نفر