حضوری

تور عکاسی معماری در مجموعه ایران مال

 • 1 جلسه
 • 3 ساعت
250,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سعید فدائیان

تور عکاسی معماری در مجموعه ایران مال

در آموزش عکاسی

 • روز جمعه
 • ساعت 14 تا 17
 • تاریخ شروع 24 تیر 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 3
حضوری

توسط افشین بختیار

تور عکاسی معماری و مدلینگ در فضای سنتی در عمارت مسعودیه

در تورهای عکاسی

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10 الی 14
 • تاریخ شروع 08 تیر 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4

توسط افشین بختیار

تور عکاسی آرامستان ممنوعه ارامنه

در تورهای عکاسی

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10 صبح تا 14 ظهر
 • تاریخ شروع 11 خرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4

توسط سعید فدائیان

تور عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی پرتره محیطی در بازار تهران

در تورهای عکاسی

 • روز پنجشنبه
 • ساعت 14:30 تا 17:30
 • تاریخ شروع 05 خرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 3
حضوری

تور عکاسی یک روزه طبیعت

 • 3 جلسه
 • 15 ساعت
999,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط سجاد هراتی

تور عکاسی یک روزه طبیعت

در آموزش عکاسی

 • روز جمعه
 • ساعت 4 صبح تا 23 شب
 • تاریخ شروع 24 تیر 1401
 • تعداد جلسه 3
 • ساعت کل دوره 15
حضوری

تور عکاسی برج آزادی

 • 1 جلسه
 • 4 ساعت
135,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط افشین بختیار

تور عکاسی برج آزادی

در آموزش عکاسی

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10 الی14
 • تاریخ شروع 15 تیر 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4

توسط افشین بختیار

تور عکاسی کاخ گلستان

در آموزش عکاسی

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 10 تا 14
 • تاریخ شروع 25 خرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4
حضوری

تور عکاسی عودلاجان

 • 1 جلسه
 • 4 ساعت
190,000 تومان افزودن به سبد خرید

توسط افشین بختیار

تور عکاسی عودلاجان

در آموزش عکاسی

 • روز چهارشنبه
 • ساعت 9:30 الی 13:30
 • تاریخ شروع 05 مرداد 1401
 • تعداد جلسه 1
 • ساعت کل دوره 4