طراحی

نوع دوره ها
آنلاین
حضوری
آفلاین دانلودی
نقاشی روی پارچه دوره اول
سعیده صفری 8 جلسه 24 ساعت
1,300,000 1,170,000 تومان
10%
نقاشی روی پارچه دوره دوم
سعیده صفری 8 جلسه 24 ساعت
1,600,000 1,140,000 تومان
28%
طراحی لباس- ترم 2
سمانه مقیسه 10 جلسه ساعت
900,000 تومان
ظرفیت تمام شده است
طراحی لباس- ترم 1
سمانه مقیسه 10 جلسه ساعت
900,000 تومان
ظرفیت تمام شده است