فیلمبرداری

نوع دوره ها
آنلاین
حضوری
آفلاین دانلودی
دوره آموزش فیلمبرداری
فرهاد سلیمانی 12 جلسه 48 ساعت
3,720,000 تومان
ظرفیت تمام شده است