علی نیک پور

متولد ۱۳۵۶

 • کارشناس رشته عکاسی از دانشگاه آزاد اسلامی (دانشکده هنر و معماری ۱۳۸۲
 • پذیرفته شده نمایشگاه عکس جهان اسلام
 • پذیرفته شده نمایشگاه عکس دریا ودریانوردی
 • پذیرفته شده نمایشگاه عکس خبری ژاپن shim bun Asahi
 • عکاس و تصویربردار صنعتی زیرآب (underwater photographer)
 • فعالیت در استودیو Technics Photo امارات سال ۱۳۷۹
 • عکاس مطبوعات از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۹۰
 • فعالیت عکاسی تبلیغاتی از ۱۳۷۸
 • شرکت در نمایشگاه های گروهی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰
 • نمایشگاه خصوصی عکس آب و آتش (جنگ افغانستان )
 • تدریس خصوصی عکاسی مقدماتی تا پیشرفته از سال ۱۳۸۹
 • تدریس عکاسی مقدماتی در آموزشگاه استودیو هفت از ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵
 • تدریس دوره های عکاسی در آموزشگاه نورنگار از سال ۱۳۹۵ تا کنون
دوره عکاسی پایه