آزاده تقی وند

 

عکاس و طراح آلبوم دیجیتال
فارغ التحصیل عکاسی و ادیت از جهاددانشگاهی
دارای مدرک عکاسی و ادیت از فنی و حرفه ای
فارغ التحصیل رشته عکاسی و فتوشاپ از مجتمع
فنی تهران
دوره های آزاد دانشگاه تهران
مدرس فتوشاپ در آموزشگاه عالی آرمان
تدریس خصوصی فتوشاپ

آموزش فتوشاپ پایه