مرتضی یوسفی

متولد ۱۳۷۲/۱۱/۰۲ در تهران

در سال ٩٣بخاطر علاقه به عكاسي در موسسه آرمان دوره كامل عكاسي را گذراندم و در نهايت تصميم گرفتم به موازت اين كه در مسير عكاسيم پيش مى رفتم و با توجه به دغدغه هايي كه در ذهنم براي خلق يك اثر ايجاد شد تصميم گرفتم در دانشگاه هم عكاسي را تحصيل كنم. به دنبال اين اتفاق جستجوي بيشتري براي مسيري كه ميتوانست ايده هايم را به اجرا برساند و در نتيجه عكاسي پرتره و فاين آرت راهي شد تا بتوانم درونياتم را عكاسي كنم. در سال ٩٥در يك نمايشگاه گروهي به نام تنهايي شركت كردم و خوشبختانه استقبال خوبي از اثرم شد.

[easy_image_gallery gallery=”582″]