بشرا مبینی

متولد ۱۳۶۶

کارشناس علوم اجتماعی، عکاس پرتره

۴ سال کار نقاشی روی شیشه را آغاز کرده اند

برگزار کننده دوره های خصوصی و دوره های عمومی در آموزشگاه های معتبر در تهران