داریوش محمدخانی

تحصیلات : کارشناس ارشد عکاسی از دانشگاه هنر ، دانشکده هنرهای تجسمی
سوابق : فعالیت های آموزشی و تدریس از سال ۱۳۷۶ تا کنون
تهیه و تنظیم ۳۳ مورد مقالات علمی و پژوهش های مرتبط با عکاسی و شرکت در سخنرانی و ارائه آنها
انتشار ۶ جلد کتاب با موضوعات عکاسی و نورپردازی
برگزاری ۱۴ نمایشگاه انفرادی از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۹
برگزاری ۴۸ نمایشگاه جمعی در داخل و خارج بصورت سراسری و بین المللی از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۸
دریافت کننده ۱۸ جایزه بین المللی ، سراسری و دانشگاهی از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۳
حضور به عنوان داور در ۹ جشنواره تخصصی و سراسری عکاسی
برگزاری کلاس های عکاسی رایگان برای کودکان و معلولان ذهنی و کارگاه های عکاسی در فرانسه و تونس
همکاری با ۵۰ ارگان و نهاد دولتی و کشوری در زمینه های مختلف هنری

نورپردازی پرتره