اطلاعات دوره

 

دوره دوم ” تخصصى ” آموزشِ تصويرسازى

شاملِ ۶ جلسه آموزش و ۱۲ جلسه تمرین است

« آموزش به صورت آفلاین ارسال می شود و ساعت هر جلسه تمرین ۸ ساعت است »

که مبحث مربوطه به رنگشناسی است .

ملزومات دوره

 

۱. رنگ در طبیعت و توضیحِ روانشناسىِ آن

٢. رنگ هاىِ اصلى و رنگ هاىِ مكمل . رنگ هاىِ سرد و گرم . رنگ هاىِ خنثى

٣. پاساژِ رنگى و كنتراست رنگ ها

۴. تركيبِ رنگ ها . پرسپکتیو رنگی

۵. ترکیب بندیِ رنگِ اصلى و رنگِ مكمل

۶. ترکیب بندی بر اساسِ چرخه ىِ رنگ

مخاطبین دوره

 

شما در حال آموزش هستید طبق متد شخصی من « ستاره معتضدی » و طبق اطلاعیه و اجازه وزارت ارشاد و ثبت آموزش ها

اجازه ندارید که آموزش ها را به شخص دیگری منتقل کنید و همین آموزش ها را یاد بدهید!

درباره استاد

من ستاره معتضدی تصویرگر ، مدرس خلاقیت هنری کودک و نوجوان ، آبرنگ ، تصویرسازی و نقاشی روی ظروف سفالی هستم.
افزودن به سبد خرید