بازوی نگهدارنده ORCA GR-50Reviewed by نورنگار on Jul 14Rating: 5.0بازوی نگهدارنده ORCA GR-50 | قیمت؛مشخصات و خرید- نورنگاربازوی نگهدارنده ORCA GR-50 این بازو به گیره هایی مانند گیره خورشیدی متصل می شود که برای تنظیم زاویه دلخواه پرچم، نور مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلترهای فعال

کالاهای موجود / ناموجود