عکاسی راهنمای آسان عکاسی زیر آب

راهنمای آسان عکاسی زیر آب

من اخیرا شانس آموزش عکاسی زیر آب در کنفرانس عکاسی بودویر را داشته‌ام. کلاس‌های من تماما زیر آب و با کمک دو نفر از مدل‌های بودویر برگزار می‌شدند. استخری [...]