آموزشی مثلث نوردهی چیست؟ +ویدئو

مثلث نوردهی چیست؟ +ویدئو

اگر اصول اولیه نوردهی دوربین را به یک مثلث تشبیه(Exposure Triangle) کنیم، به سه عامل تقسیم می‌شود. دلیل به کار گیری این عنوان ارتباطی است که این سه عامل [...]