اخبار واژه نامه لنزهای نیکون

واژه نامه لنزهای نیکون

Auto-Priority Manual ( فوکوس دستی با تقدم فوکوس اتوماتیک) : این وضعیت امکان انتقال راحت از حالت اتوفوکوس به فوکوس دستی را هنگام عملکرد اتوفوکوس فراهم می کند. حساسیت [...]