آموزشی Adobe RGB یا sRGB ؟

Adobe RGB یا sRGB ؟

فضاهای رنگی از بخش‌های اساسی عکاسی هستند و به طریقی در تمامی عکس‌های شما نقش دارند. معروف‌ترین فضاهای رنگی فضای sRGB و ادوبی RGB هستند. اما چرا این فضاها [...]

آموزشی فوکوس اتوماتیک یا دستی؟

فوکوس اتوماتیک یا دستی؟

فوکوس اتوماتیک در برابر فوکوس دستی: پاسخ درست کدام است؟   اگر نمی‌توانید بین فوکوس اتوماتیک و فوکوس دستی یکی را انتخاب کنید، احتمالا سخت می‌گیرید. چرا؟ چون فقط [...]