آموزشی کنتراست ؛ زیاد یا کم؟

کنتراست ؛ زیاد یا کم؟

کدامیک از این دو تصویر زیر، کنترا ست بیشتری دارند؟ در تصویر سمت چپ تنها دو رنگ سیاه و سفید را می‌بینیم. پرنده و شاخه، در سیاهی فرو رفته‌اند [...]

آموزشی روش استفاده از Split Toning

روش استفاده از Split Toning

البته Split Toning یا جدایش رنگی را نمی‌توان تنها به عنوان فیلتر رنگی به شمار آورد. اگرچه این یکی از آن فیلتر‌های رنگی است که اغلب عکاسان برای “مدرن [...]