K

Kelvin – کلوین (واحد اندازه‌گیری دمای رنگ)

از واحد کلوین (بنام فیزیکدان انگلیسی لُرد کلوین) برای نمایش و اندازه‌گیری دمای رنگ منبع نور استفاده می‌شود. هرچه عدد کلوین بزرگ‌تر باشد، نور به سمت رنگ‌های سرد یعنی آبی روشن و سفید تغییر می‌کند و برعکس دماهای پایین‌تر کلوین نشاندهنده رنگ‌های گرم مانند زرد و قرمز هستند. میزان کلوین حتی برای یک منبع نور […]

Key Light – نور اصلی (نورپردازی)

در سیستم نورپردازی استودیویی که بیش از یک منبع نور به کار می رود، به منبع نوری که بیشترین شدت نور را داشته و سوژه را روشن می‌کند، نور اصلی می‌نامند.

Kilobyte – کیلوبایت

هر کیلوبایت معادل 1024 بایت بوده برای اندازه گیری حجم فایل به کار برده می شود.

فروشگاه بهار، روز دوشنبه مورخ 1401/12/29 از ساعت 10 تا 17 باز است.

تلفن: 02177617170

دلیل باز پرداخت