به علت تعطیلات نوروز ، زمان ارسال سفارشات از تاریخ 5 فروردین می باشد.
Q

Quantization

در فشرده سازی فایل های JPEG، فرایند میانگین گیری از مجموعه رنگی متشکل از 64 پیکسل را کوآنتیزه کردن می گویند.

فروشگاه بهار، روز دوشنبه مورخ 1401/12/29 از ساعت 10 تا 17 باز است.

تلفن: 02177617170

دلیل باز پرداخت