به علت تعطیلات نوروز ، زمان ارسال سفارشات از تاریخ 5 فروردین می باشد.
U

Ultraviolet Photography – عکاسی با نور ماوراء‌بنفش

در این تکنیک عکاسی، از نور ماوراء‌بنفش برای روشن نمودن سوژه استفاده می‌شود. نور ماوراء‌بنفش غیر مرئی است و در طیف امواج نوری بین امواج X و امواج مرئی قرارداشته و طول موج آن حدود 400 نانومتر است. از این تکنیک عکاسی در بررسی‌های علمی، پزشکی یا عکاسی هنری استفاده می‌شود. برخی حشرات از خود […]

Underexposure – نوردهی کم

عکس هایی که با نور کم ثبت شده و تاریک هستند را عکس های Underexpose می نامند. جبران کمبود نور را می توان تا حدی توسط نرم افزارهای ویرایش عکس اعمال نمود که البته به میزان کمبود نور و بخصوص فرمت فایل عکس بستگی دارد. فایل های با فرمت RAW جهت ویرایش بسیار مناسب تر […]

فروشگاه بهار، روز دوشنبه مورخ 1401/12/29 از ساعت 10 تا 17 باز است.

تلفن: 02177617170

دلیل باز پرداخت