• آموزش عکاسی منظره

آموزش عکاسی منظره

برنامه ریزی در عکاسی از منظره

آمادگی برای عکاسی از منظره

برنامه ریزی در عکاسی از منظره

برخی از مردم فکر می‌کنند که عکاسی از منظره به شانس نیاز دارد اما در واقعیت، عکاسی از منظره نیازمند برنامه ریزی است. تصاویر منظره خوب به عوامل بسیاری متکی هستند و برنامه ریزی برای عکاسی از منظره یکی از مهمترین آنهاست. قسمت شانس فقط 5 تا 10 درصد عملیات است.

کلید این کار قرار گرفتن در مکان مناسب و در زمان مناسب است. در غیر این صورت، عکس گرفتن اصلا منطقی نیست.

0

جدیدترین ویدیو ها

راهنمای خرید

نمایش همه
1