• افزایش،مهارت،ترکیب بندی،عکاسی

افزایش،مهارت،ترکیب بندی،عکاسی

ویدئو: بدون اتلاف وقت ترکیب بندی را یاد بگیرید.

ویدئو: بدون اتلاف وقت ترکیب بندی را یاد بگیرید.

ترکیب بندی اگر دقت کرده باشید، برخی عکس‌ها گیرایی و جذابیت خاصی دارند که دلیل آن‌ها نیز نامحسوس می‌باشد. برای ثبت چنین عکس‌هایی باید علاوه بر دانستن و رعایت قوانین پایه، از خلاقیت خود نیز استفاده کنید. ولی قبل آن، باید اصول کادربندی و ترکیب‌بندی را بلد باشید و بعد سراغ به‌کارگیری خلاقیت بروید.

2

جدیدترین ویدیو ها

راهنمای خرید

نمایش همه
1