بنر مجله 5 آشنایی با عکاسان بزرگ

آشنایی با عکاسان بزرگ

Jerry Uelsman یکی از مشهورترین عکاسان با شیوه‌های مدرن است. رویکرد او در عکاسی، به دلیل عدم وجود تنظیمات نور پیچیده و ابزار پیشرفته، بسیار ساده است. در واقع، [...]