• فروش فیلتر عکاسی

فروش فیلتر عکاسی

فیلترهای ND متغیر یا قوی چه کاربردی دارند؟

آشنایی با فیلترهای عکاسی- بخش پایانی

فیلترهای ND متغیر یا قوی چه کاربردی دارند؟

بسیار اشتباه است که فکر کنیم فیلتر های عکاسی، قدیمی و استفاده از آن ها غیر ضروری است، . هنوز چیزهای زیادی درباره تاثیرات استفاده از فیلترهای قدیمی می توان گفت.   بعضی از فیلترهای عکاسی مانند فیلتر پُلاریزه و ND، می توانند اثراتی را ایجاد کنند که ایجاد آن ها بسیار زمان بر است و یا حتی […]

0
تعادل میزان نور با فیلترهای ND تدریجی

آشنایی با فیلترهای عکاسی- بخش پنجم

تعادل میزان نور با فیلترهای ND تدریجی

بسیار اشتباه است که فکر کنیم فیلتر های عکاسی، قدیمی و استفاده از آن ها غیر ضروری است، . هنوز چیزهای زیادی درباره تاثیرات استفاده از فیلترهای قدیمی می توان گفت.   بعضی از فیلترهای عکاسی مانند فیلتر پُلاریزه و ND، می توانند اثراتی را ایجاد کنند که ایجاد آن ها بسیار زمان بر است و یا حتی […]

0
6 ابزار ضروری برای عکاسی در سفر

لوازم جانبی دوربین

6 ابزار ضروری برای عکاسی در سفر

عکاسی در سفر خود شاخه‌ی مجزایی در این حرفه‌ است که خوش‌گذرانی‌های خاص و مربوط به خودش را دارد. همان‌طور که برای سفر فقط وسایل ضروری را با خود می‌برید و نمی‌خواهید بار زیادی حمل کنید، برای عکاسی در سفر نیز باید بدانید چه لوازم جانبی دوربین را با خود همراه کنید و چه تجهیزات عکاسی‌ای بخرید. در این مقاله برای خرید لوازم جانبی دوربین، ابزار و لوازم ضروری را معرفی خواهیم کرد.

4

جدیدترین ویدیو ها

راهنمای خرید

نمایش همه

دلیل باز پرداخت