• خرید فیلتر عکاسی

خرید فیلتر عکاسی

چه فیلتری برای پهپادها مناسب‌تر است؟

راهنمای خرید فیلتر برای پهپاد

چه فیلتری برای پهپادها مناسب‌تر است؟

در عصر تصاویر دیجیتال، فیلترها معمولاً به عنوان یک ابزار کنترل تصویر نادیده گرفته می‌شوند. اما گاهی اوقات فیلتر‌ها می‌توانند بسیار مفید باشند، مخصوصا زمان عکاسی با استفاده از پهپاد. فیلترهای متداول که برای پهپادهای عکاسی استفاده می‌شوند عبارتند از: فیلتر UV که معمولاً به عنوان فیلتر محافظ استفاده می‌شود، فیلتر تراکم خنثی (ND)، که باعث کاهش سطح نور می‌شود، و و فیلترهای پلاریزه کننده دایره‌ای (CP)، که باعث کاهش درخشش می‌شوند هستند، برخلاف فیلترهای معمولی دوربین‌ها که به صورت پیچشی نصب می‌شوند در بسیاری از موارد، فیلترهای پهپادها برای دوربین ویژه‌ای که از آنها استفاده می‌شود ساخته شده اند تا از عدم تعادل گیم بالی که بر روی آن سوار شده اند جلوگیری کند

0
فیلترهای ND متغیر یا قوی چه کاربردی دارند؟

آشنایی با فیلترهای عکاسی- بخش پایانی

فیلترهای ND متغیر یا قوی چه کاربردی دارند؟

بسیار اشتباه است که فکر کنیم فیلتر های عکاسی، قدیمی و استفاده از آن ها غیر ضروری است، . هنوز چیزهای زیادی درباره تاثیرات استفاده از فیلترهای قدیمی می توان گفت.   بعضی از فیلترهای عکاسی مانند فیلتر پُلاریزه و ND، می توانند اثراتی را ایجاد کنند که ایجاد آن ها بسیار زمان بر است و یا حتی […]

0
تعادل میزان نور با فیلترهای ND تدریجی

آشنایی با فیلترهای عکاسی- بخش پنجم

تعادل میزان نور با فیلترهای ND تدریجی

بسیار اشتباه است که فکر کنیم فیلتر های عکاسی، قدیمی و استفاده از آن ها غیر ضروری است، . هنوز چیزهای زیادی درباره تاثیرات استفاده از فیلترهای قدیمی می توان گفت.   بعضی از فیلترهای عکاسی مانند فیلتر پُلاریزه و ND، می توانند اثراتی را ایجاد کنند که ایجاد آن ها بسیار زمان بر است و یا حتی […]

0
کاهش انعکاس نور با فیلترهای پلاریزه

آشنایی با فیلترهای عکاسی- بخش سوم

کاهش انعکاس نور با فیلترهای پلاریزه

بسیار اشتباه است که فکر کنیم فیلتر های عکاسی، قدیمی و استفاده از آن ها غیر ضروری است، . هنوز چیزهای زیادی درباره تاثیرات استفاده از فیلترهای قدیمی می توان گفت.   بعضی از فیلترهای عکاسی مانند فیلتر پُلاریزه و ND، می توانند اثراتی را ایجاد کنند که ایجاد آن ها بسیار زمان بر است و یا حتی […]

0
آشنایی با فیلترهای اسکای لایت

آشنایی با فیلترهای عکاسی- بخش دوم

آشنایی با فیلترهای اسکای لایت

بسیار اشتباه است که فکر کنیم فیلتر های عکاسی، قدیمی و استفاده از آن ها غیر ضروری است، . هنوز چیزهای زیادی درباره تاثیرات استفاده از فیلترهای قدیمی می توان گفت.   بعضی از فیلترهای عکاسی مانند فیلتر پُلاریزه و ND، می توانند اثراتی را ایجاد کنند که ایجاد آن ها بسیار زمان بر است و یا حتی […]

1

جدیدترین ویدیو ها

راهنمای خرید

نمایش همه

دلیل باز پرداخت