• فیلتر ND تدریجی

فیلتر ND تدریجی

تعادل میزان نور با فیلترهای ND تدریجی

آشنایی با فیلترهای عکاسی- بخش پنجم

تعادل میزان نور با فیلترهای ND تدریجی

بسیار اشتباه است که فکر کنیم فیلتر های عکاسی، قدیمی و استفاده از آن ها غیر ضروری است، . هنوز چیزهای زیادی درباره تاثیرات استفاده از فیلترهای قدیمی می توان گفت.   بعضی از فیلترهای عکاسی مانند فیلتر پُلاریزه و ND، می توانند اثراتی را ایجاد کنند که ایجاد آن ها بسیار زمان بر است و یا حتی […]

0

جدیدترین ویدیو ها

راهنمای خرید

نمایش همه

دلیل باز پرداخت