فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم

دروه پنجم عکاسی جامع (1)

فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم

لنز دوربین نور را جمع و متمرکز می‌کند. – اما چه میزان نور؟ دیافراگم یکی از سه مشخصه‌ای است که روی روشنایی و یا تاریکی یک عکس (به زبان عکاسی نوردهی) تاثیر می‌گذارد.فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم در این زمینه شما را یاری میکند.

دیافراگم تعیین می‌کند که دهانه لنز چه میزان باز باشد. هنگامی که عکاس دیافراگم را تنظیم می‌کند داخل دوربین مجموعه‌ای از تیغه‌های دایره‌ای باز و بسته می‌شوند. مردمک چشم انسان نسبت به نور زیاد بسته می‌شود و هنگامی که نور محیط هم کم است باز می‌شود. دیافراگم نیز همین سیستم را دارد و نسبت به شرایط نوری متفاوت تغییر می‌کند. تنها تفاوت این است که این تغییر مکانیکی است و بیولوژیکی نیست.

فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم

در فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم چه چیزی یاد میگیرید ؟

در عکاسی، دیافراگم یکی از مهمترین عواملی است که تعیین کننده میزان نوری است که به داخل دوربین می‌رسد. دیافراگم عمدتاً توسط تیغه‌های دوربین کنترل می‌شود که با باز یا بسته شدن این تیغه‌ها، دهانه لنز را کنترل کرده و به میزان نوری که وارد داخل دوربین می‌شود تاثیر می‌گذارد.

فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم

در واقع، دیافراگم یکی از سه متغیر اصلی نوردهی در عکاسی است که شامل دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت ISO است. تغییر دهانه لنز با تغییر دیافراگم می‌تواند تاثیر بسیاری در تصویر گرفته شده داشته باشد. برای مثال، یک دیافراگم باز باعث می‌شود مقدار نور بیشتری به داخل دوربین برسد و نتیجه تصویری با پس زمینه فوق العاده نرم و حساس خواهد داشت. در عین حال، یک دیافراگم بسته مقدار نور کمتری به دوربین می‌رساند و نتیجه تصویری با پس زمینه واضح و شفاف خواهد داشت.

در فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم، به شما آموزش داده می‌شود که چگونه دیافراگم را به درستی تنظیم کنید و چگونه از آن بهترین استفاده را برای ثبت تصاویر واضح و با کیفیت ببرید. همچنین، شما با مفاهیم مختلفی مانند عدد دیافراگم، عمق میدان و نحوه کارکرد دیافراگم در برابر نور آشنا خواهید شد.
عدد دیافراگم، نسبت دهانه لنز به طول فوکوس لنز را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر لنز شما یک طول فوکوس 50 میلی‌متری داشته باشد و دیافراگم شما f/8 باشد، دهانه لنز حدود 6.25 میلی‌متر باز خواهد بود (50 ÷ 8 = 6.25). یک نکته مهم در اینجا این است که اعداد دیافراگم به صورت معکوس عمل می‌کنند، بنابراین عدد کمتر معادل با دهانه بزرگتر است. به عنوان مثال، دیافراگم f/2 بزرگتر از دیافراگم f/8 است.

فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم

در ویدئوی آموزشی دیافراگم، به شما نشان داده می‌شود که چگونه تنظیمات دیافراگم تاثیری بر روشنایی و عمق میدان عکس‌ها دارند و همچنین چگونه باید از دیافراگم در شرایط مختلف استفاده کرد. در مواردی ممکن است شما بخواهید تنها یک قسمت از تصویر فوکوس شود و بخش دیگری از آن تار بماند. به عنوان مثال، شاید شما می‌خواهید یک پرتره از یک فرد بگیرید و پس زمینه تار بماند، در اینجا شما باید از یک دیافراگم باز استفاده کنید تا عمق میدان کمتر شود و فقط قسمتی که فوکوس شده است نورانی شود.

از طرف دیگر، اگر شما می‌خواهید یک تصویر از یک منظره طبیعی بگیرید و تمامی جزئیات فاصله‌های مختلف را نشان دهید، باید از یک دیافراگم بسته استفاده کنید تا عمق میدان بیشتر شود. به این ترتیب می‌توانید بیشترین مقدار از تصویر را فوکوس کنید

اطلاعات دوره
فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم
لنز دوربین نور را جمع و متمرکز می‌کند. – اما چه میزان نور؟ دیافراگم یکی از سه مشخصه‌ای است که روی روشنایی و یا تاریکی یک عکس (به زبان عکاسی نوردهی) تاثیر می‌گذارد.فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم در این زمینه شما را یاری میکند. دیافراگم تعیین می‌کند که دهانه لنز چه میزان باز باشد. هنگامی که عکاس دیافراگم را تنظیم می‌کند داخل دوربین مجموعه‌ای از تیغه‌های دایره‌ای باز و بسته می‌شوند. مردمک چشم انسان نسبت به نور زیاد بسته می‌شود و هنگامی که نور محیط هم کم است باز می‌شود. دیافراگم نیز همین سیستم را دارد و نسبت به شرایط نوری متفاوت تغییر می‌کند. تنها تفاوت این است که این تغییر مکانیکی است و بیولوژیکی نیست.
در فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم چه چیزی یاد میگیرید ؟
در عکاسی، دیافراگم یکی از مهمترین عواملی است که تعیین کننده میزان نوری است که به داخل دوربین می‌رسد. دیافراگم عمدتاً توسط تیغه‌های دوربین کنترل می‌شود که با باز یا بسته شدن این تیغه‌ها، دهانه لنز را کنترل کرده و به میزان نوری که وارد داخل دوربین می‌شود تاثیر می‌گذارد. در واقع، دیافراگم یکی از سه متغیر اصلی نوردهی در عکاسی است که شامل دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت ISO است. تغییر دهانه لنز با تغییر دیافراگم می‌تواند تاثیر بسیاری در تصویر گرفته شده داشته باشد. برای مثال، یک دیافراگم باز باعث می‌شود مقدار نور بیشتری به داخل دوربین برسد و نتیجه تصویری با پس زمینه فوق العاده نرم و حساس خواهد داشت. در عین حال، یک دیافراگم بسته مقدار نور کمتری به دوربین می‌رساند و نتیجه تصویری با پس زمینه واضح و شفاف خواهد داشت. در فایل آموزشی ویدئویی دیافراگم، به شما آموزش داده می‌شود که چگونه دیافراگم را به درستی تنظیم کنید و چگونه از آن بهترین استفاده را برای ثبت تصاویر واضح و با کیفیت ببرید. همچنین، شما با مفاهیم مختلفی مانند عدد دیافراگم، عمق میدان و نحوه کارکرد دیافراگم در برابر نور آشنا خواهید شد. عدد دیافراگم، نسبت دهانه لنز به طول فوکوس لنز را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر لنز شما یک طول فوکوس 50 میلی‌متری داشته باشد و دیافراگم شما f/8 باشد، دهانه لنز حدود 6.25 میلی‌متر باز خواهد بود (50 ÷ 8 = 6.25). یک نکته مهم در اینجا این است که اعداد دیافراگم به صورت معکوس عمل می‌کنند، بنابراین عدد کمتر معادل با دهانه بزرگتر است. به عنوان مثال، دیافراگم f/2 بزرگتر از دیافراگم f/8 است. در ویدئوی آموزشی دیافراگم، به شما نشان داده می‌شود که چگونه تنظیمات دیافراگم تاثیری بر روشنایی و عمق میدان عکس‌ها دارند و همچنین چگونه باید از دیافراگم در شرایط مختلف استفاده کرد. در مواردی ممکن است شما بخواهید تنها یک قسمت از تصویر فوکوس شود و بخش دیگری از آن تار بماند. به عنوان مثال، شاید شما می‌خواهید یک پرتره از یک فرد بگیرید و پس زمینه تار بماند، در اینجا شما باید از یک دیافراگم باز استفاده کنید تا عمق میدان کمتر شود و فقط قسمتی که فوکوس شده است نورانی شود. از طرف دیگر، اگر شما می‌خواهید یک تصویر از یک منظره طبیعی بگیرید و تمامی جزئیات فاصله‌های مختلف را نشان دهید، باید از یک دیافراگم بسته استفاده کنید تا عمق میدان بیشتر شود. به این ترتیب می‌توانید بیشترین مقدار از تصویر را فوکوس کنید
سوالات متداول

در عکاسی، دیافراگم یکی از مهمترین عواملی است که تعیین کننده میزان نوری است که به داخل دوربین می‌رسد. دیافراگم عمدتاً توسط تیغه‌های دوربین کنترل می‌شود که با باز یا بسته شدن این تیغه‌ها، دهانه لنز را کنترل کرده و به میزان نوری که وارد داخل دوربین می‌شود تاثیر می‌گذارد.
نظرات هنرجویان
  • نوع برگزاری: فایل آموزشی
  • مدرس: مسعود افشانی
  • مدت زمان دوره: 7 دقیقه
  • نوع دسترسی: اپلیکیشن اختصاصی اسپات پلیر

قیمت نهایی :

65,000 تومان

دریافت خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار و آموزش‌های آکادمی نورنگار و کدتخفیف 100 هزارتومانی ایمیل خود را وارد کنید

دریافت خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار و آموزش‌های آکادمی نورنگار و کدتخفیف 100 هزارتومانی ایمیل خود را وارد کنید