ارسال مجموعه عکس به جشنواره

بنام خدا

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در هفتمین جشنواره عکس نورنگار می رساند بنابر تصمیم برگزارکنندگان جشنواره، شرکت کنندگان محترم می توانند در بخش اصلی می توانند در صورت تمایل اثار خود را بصورت مجموعه عکس ( بین 3 تا 10 قطعه عکس) به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

بدیهی است مجموعه عکس بایستی به همراه استیتمنت بوده و دبیرخانه از پذیرش مجموعه های فاقد استیتمنت معذور است. استیتمنت را می توانید در بخش توضیحات عکس درج کنید.

عنوان عکس های یک مجموعه بایستی نشان دهنده عنوان مجموعه باشد، به عنوان مثال : “آبی آسمان از مجموعه ایران من”

جهت آشنایی با روش نگارش استیتمنت برای مجموعه های عکس، به لینک زیر مراجعه کنید:

کارگاه آموزشی” آشنایی با تولید مجموعه عکس و استیتمنت نویسی”