ویدیو و پادکست ها

" alt="مصاحبه با آقای مسعود افشانی، دبیر هشتمین جشنواره عکس ایران من" />
مصاحبه با آقای مسعود افشانی، دبیر هشتمین جشنواره عکس ایران من
۹ مهر ۱۴۰۱
مریم سعیدپور" alt="مصاحبه با خانم مریم سعیدپور، برگزیده جشنواره عکس ایران من" />
مصاحبه با خانم مریم سعیدپور، برگزیده جشنواره عکس ایران من
۸ مهر ۱۴۰۱
" alt="مصاحبه با آقای احمد بلباسی برگزیده جشنواره عکس ایران من" />
مصاحبه با آقای احمد بلباسی برگزیده جشنواره عکس ایران من
۸ مهر ۱۴۰۱
" alt="مصاحبه با آقای سعید محمودی ازناوه داور دوره پنجم جشنواره ی عکس ایران من" />
مصاحبه با آقای سعید محمودی ازناوه داور دوره پنجم جشنواره ی عکس ایران من
۲۹ شهریور ۱۴۰۱
" alt="افشین بختیار و جشنواره ی عکس ایران من" />
افشین بختیار و جشنواره ی عکس ایران من
۷ شهریور ۱۴۰۱
" alt="پادکست خانم گلریز خانعلی زاده برگزیده ی جشنواره ی عکس ایران من" />
پادکست خانم گلریز خانعلی زاده برگزیده ی جشنواره ی عکس ایران من
۳ شهریور ۱۴۰۱

آخرین اخبار و مقالات هشتمین جشنواره ایران من

موارد بیشتر...
جشنواره های برگزار شده