برندگان پنجمین جشنواره عکس نورنگار

برندگان پنجمین جشنواره عکس نورنگار( به ترتیب الفبا )

شما می توانید تصاویر برگزیدگان را در گالری سایت مشاهده نمایید.

 

بخش اصلی : ایران من / با تاکید بر محیط زیست

 

جمشید فرجوند فردا ( مجموعه عکس : کاک ایرج)

شهرام فرزین سرشت ( مجموعه عکس : و اینک بذری که کاشتیم . . . )

 

محمد قدمعلی ( مجموعه عکس : چهل سالگی،  کلیات دور، جزئیات نزدیک )

بخش جنبی : ایران من / انسان در طبیعت

امین بذرافشان ( شکوه طبیعت )

مهدی سعادت ( صاعقه )

مرتضی صالحی ( مسیر )