خبرنامه ششمین جشنواره عکس نورنگار

اخبار ششمین جشنواره عکس نورنگار

به گزارش دبیرخانه ششمین جشنواره عکس نورنگار علاوه بر اطلاع رسانى از طریق فضاى مجازى، طبق سنوات گذشته پوستر و بروشورهاى این دوره به همراه یک دعوتنامه رسمى از سوى مدیر اجرایى جشنواره به بیش از ١٨٠ مرکز فرهنگى و هنرى اعم از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامى، حوزه هاى هنرى، انجمن هاى سینماى جوانان در سطح کشور و همچنین مراکز فرهنگسراى تهران ارسال و بصورت رسمى آغاز بکار این دوره اعلام و از عکاسان و سایر هنرمندان زیر مجوعه ى این مراکز جهت شرکت در این رویداد فرهنگى و هنرى دعوت بعمل آمد.

لازم به ذکر است ششمین دوره جشنواره عکس نورنگار با هدف گستردگى در سطح کشور نسبت به دوره هاى قبل، تمام تلاش خود را دارد تا عکاسان و هنرمندان بیشترى را درگیر این رویداد فرهنگى کرده و به نوعى آنها را صاحبان واقعى این جشنواره مى داند.

ششمین جشنواره عکس نورنگار از روز دوشنبه ١۵ مهر ١٣٩٨ با نشست خبرى داوران این دوره، آقایان افشین بختیار، امیرعلى جوادیان و علیرضا کریمى صارمى و دبیرى آقاى مسعود افشانى و مدیر اجرایى آقاى اصغر عباسى آغاز بکار کرد که طبق تقویم اعلامى از سوى دبیرخانه، عکاسان محترم تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا آثار خود را تنها از طریق سایت جشنواره بارگذارى نمایند.