موضوع ششمین جشنواره عکس نورنگار

 

جشنواره سراسری عکس نورنگار بصورت سالیانه و تحت عنوان کلی ایران من و موضوعات متنوع برگزار می گردد. ششمین دوره این جشنواره در دو بخش اصلی و بخش جنبی تعریف شده است. موضوع بخش اصلی بازارهای سنتی و بازارچه های محلی و موضوع بخش جنبی زندگی روستایی می باشد. در رابطه با این موضوعات مطالبی به اختصار بیان می گردد:

بخش اصلی،  بازارهای سنتی و بازارچه های محلی ایران : واژه بازار واژه ای پارسی است و ریشه آن  در زبان پهلوی بهاچار به معنی مکان قیمت هاست. مجموعه بازار از زمان ساسانیان در شهرهایی که رونق اقتصادی داشتند شکل گرفته و استخوان بندی اقتصادی شهرها را بوجود آوردند.  همان گونه که می دانید بازارها از زمان کهن محلی برای داد و ستد کالا در شهرهای کوچک و بزرگ بوده اند. در طی زمان بازارها ضمن حفظ کارکرد اصلی خود دارای هویت فرهنگی، قومی و اجتماعی نیز شده اند. به دلیل همین هویت ها، نقش بازار در تحولات اجتماعی و حرکت های فرهنگی بخصوص در جوامعی با پیشینه سنتی نقشی موثر و تاثیر گذار بوده است.

از نظر معماری اغلب بازارهای ایران به صورت خطی شکل گرفته و مهمترین مسیر هر بازار راسته اصلی قلمداد می شود. در اطراف این راسته حجره ها و اصناف معتبر قرار دارند. تعداد راسته های فرعی ارتباط بسیار نزدیکی با رونق اقتصادی بازار دارد و معمولاً هر راسته فرعی به صنف خاص تعلق می گیرد.

 

از اجزای بازار می توان به چهارسو ( چهارسوق) که محل برخورد راسته ها با هم است ، تیمچه یا مکان سرپوشیده بازار برای عرضه کالاهای با ارزش مثل فرش، قیصریه یا بازار کالاهای گرانبها و کاروانسرا یا همان محل تخلیه و بارگیری کالاها اشاره نمود.

از بازارهای سنتی مهم ایران می توان به بازارهای تبریز( بزرگترین بازار سنتی ایران)، بازار وکیل شیراز، بازار سعدالسلطنه قزوین، بازار زنجان، بازار اصفهان و . . . اشاره نمود.

بخش جنبی، زندگی روستایی : آنچه که زندگی روستایی را از زندگی شهری جدا می کند نه تنها شکل ظاهری و مکان اقامت بلکه ساختار فرهنگی و اجتماعی، ارتباطات فامیلی و قومی، تبارشناسی، نحوه معیشت و خصوصیات شخصیتی می باشد. آنچه در این جشنواره مدنظر برگزار کنندگان است علاوه بر پرداختن و به تصویر کشیدن ظواهر زندگی روستایی است، توجه به این ویژگی ها نیز می باشد. ساده زیستی و صفات بارز روستائیان دستمایه بسیار خوبی برای عکاسی از زندگی روستایی است. تجربه نشان داده است عکاسانی که خود در روستا بزرگ شده اند می توانند بخوبی زندگی روستایی را به تصویر بکشند. البته این بدان معنی نیست که فقط متولدین روستا قادر به عکاسی از زندگی روستایی هستند، درواقع ذوق هنری و دیدگاه خلاقانه رمز موفقیت در عکاسی از زندگی روستایی است.

به امید موفقیت

دبیرخانه جشنواره عکس نورنگار