نمونه هایی از عکاسی خلاقانه – قسمت دوم

در این ویدیو، نمونه هایی از عکاسی خلاقانه و نحوه اجرای چیدمان را مشاهده می کنید. مسلماً با مشاهده این نمونه ها می توانید ایده های بسیاری برای عکاسی خلاقانه بیابید.