هیات داوران چهارمین جشنواره

اسماعیل عباسی

عكاس، مدرس، مترجم، نويسنده.
عضو کارگروه واژه گزینی عکاسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1393)
عضو انجمن صنفي عكاسان مطبوعاتی ایران (تاكنون)
عضو هيئت مؤسس و عضو هيئت مديره (تا 1389) و عضو انجمن عكاسان ايران (تاكنون)
سردبير فصلنامه كاوش (1363 – 1370)
عضو هيئت تحريريه ماهنامه عكس (1371) و سردبير ماهنامه عكس (1372- 1376 )
مدير مسئول و عضو شوراي سردبيري فصلنامه عكسنامه (1377 – 1379 )
بنیانگذار و سردبير ماهنامة دوربين عكاسي (1381-1387)
بنيانگذار و دبير «جشنوارة عكس كودك» كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، دوره‌هاي اول تا چهارم (1381 –
1384) و دورة هفتم (1391)
دبير يازدهمين (1387) دوازدهمين (1389) و سیزدهمين دوسالانة ملی عكس ايران (1393)، موزة هنرهاي معاصر تهران

بیشتر بخوانید
دکتر محمد ستاری

از اعضای موسس انجمن عکاسان ایران
داور سه دوره بینال عکاسی موزه هنرهای معاصر تهران و پنج دوره عضو شورای سیاست گذاری بینال مزبور
عضو فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران از ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶

بیشتر بخوانید
ابراهیم حقیقی

طراح گرافیک، عکاس، نقاش

متولد: 13 مهر 1328 / تهران
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معماری دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران/ 1355

رییس هیات مدیره کنونی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و عضو هیات موسس/ 1376
عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک (AGI)/ از 1380
عضو انجمن عکاسان ایران/ از 1384
عضو شورای عالی و مشاور خانه‌ی هنرمندان ایران/ 1385
عضو افتخاری انجمن عکاسان میراث فرهنگی/ از 1388
عضو انجمن مستندسازان سينماي ايران/ از 1376
عضو افتخاری انجمن فرهنگی هنری تصویرگران ایران/ از 1382
عضو انجمن مفاخر معماری ایران/ از 1390

بیشتر بخوانید